DE STICHTING

 

 

De Stichting “Molen De Vijf Gebroeders

 

Bij de oprichting van de stichting in 2002 heeft deze  als belangrijkste doelstellingen vastgelegd:

1.   Het in eigendom verwerven, restaureren, in maalvaardige staat brengen en houden, het doen draaien en zo mogelijk malen door een gediplomeerd vrijwillig molenaar en het openstellen voor publiek van de molen met inventaris.

2.   Het desgewenst in eigendom of beheer verwerven van bij de molen behorende of aanpalende grond en/of gebouwen met het oogmerk deze bij de exploitatie te betrekken.

3.   Het bewaken van de molenbiotoop op een zodanige wijze dat het molenbelang niet geschaad wordt.

4.   Het samenwerken met overheden, instellingen en particulieren die van nut zijn voor het behalen van de doelstellingen.

In het beleidsplan wordt hier uitgebreid op ingegaan.

De restauratie in is in 2007 afgerond en inmiddels is vanaf 2014 ook het ontvangstgebouw operationeel.

 

De stichting wordt geheel gerund door een groep vrijwilligers, die allen onbezoldigd een klein of groot deel van hun vrije tijd besteden aan: met name het in stand houden en het draaien van de molen.
De molen wordt gedraaid door gecertificeerde molenaars, eveneens vrijwilligers.
Een groot gedeelte van het onderhoud wordt in eigen beheer uitgevoerd waarvoor een kleine groep vrijwilligers iedere dinsdagochtend aanwezig is op het molenterrein om dit vorm te geven en uit te voeren.

Maar ook de verkoop van de meelproducten en het organiseren van de activiteiten en evenementen vraagt de inzet van vrijwilligers.

Het bestuur stuurt het geheel aan zorgt dat de doelstellingen verwezenlijkt worden en blijven.


Uiteraard kost het bedrijven en in stand van de molen geld:

·     Voor grote projectmatige zaken, zoals de uitgevoerde restauratie en de bouw van het ontvangstgebouw,  heeft de stichting gebruik kunnen maken van financiële uit subsidies en bijdragen van sponsoren en donateurs.

·     Voor het in standhouden (ordegrootte €15.000,- per jaar) wordt een steeds kleiner deel van de kosten (± 1/3) voorzien vanuit subsidies.
Dat betekent dat de stichting voor een groot gedeelte van de exploitatierekening middelen moet zien te verwerven om de molen in goede staat te behouden.
Dat doet de stichting door voortdurend te zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Momenteel zijn haar belangrijkste bronnen van inkomsten:

o   De verkoop van de meelproducten geproduceerd door de molen.

o   Het organiseren van activiteiten zoals het touwslaan op de diverse markten in Zeeland.

o   Het organiseren van evenementen zoals de boerenmarkten.

o   De verkoop van koffie en frisdrank aan bezoekers in het ontvangstgebouw.

o   De verhuur van het ontvangstgebouw.

o   En tenslotte wordt niet onbelangrijk deel van de kosten voorzien door de jaarlijkse bijdrage van onze donateurs die de molen een warm hart toedragen.

In het kort is dit wat de stichting beoogt en doet om deze prachtig molen voor Heinkenszand te behouden.

 

 

 

 

 

 

 

© 2017 Prefab. All Rights Reserved | Design by W3layouts     Webmaster: Piet Carels