Verslaglegging
 

Beleidsplan
In het beleidsplan worden de plannen en acties omschreven welke de Stichting “Molen De Vijf Gebroeders” zich heeft voorgenomen uit te voeren of te laten uitvoeren zodat aan de in de statuten genoemde doelstellingen wordt voldaan.
Bijgaande link beleidsplan bevat het beleidsplan van plannen en acties over de periode 2014 – 2020.

 

Jaarverslag
Ieder jaar wordt een jaarverslag gemaakt waarin een overzicht wordt gegeven van de onder andere de uitgevoerde activiteiten en onderhoudswerkzaamheden, de evenementen die hebben plaatsgevonden, bezoeken en vergaderingen en een aantal belangrijke kengetallen.
Via bijgaande links zijn de jaarverslagen van de afgelopen twee jaar te lezen:

Jaarverslag 2015

Jaarrekening 2015

Jaarverslag 2016

Jaarrekening2016

 

 

 

 

 

 

 

© 2017 Prefab. All Rights Reserved | Design by W3layouts